ΕΚΔΟΣΕΙΣΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣΝΕΑ / ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΥΝΔΕΣΜΟΙDEUTSCH
>> Τα δικά σας νέα
Στείλτε μας πληροφορίες και δελτία τύπου για τις δικές σας εκδηλώσεις ή ό,τι άλλο μπορεί να ενδιαφέρει το κοινό μας και εμείς θα τα δημοσιεύσουμε στο site μας.

< Αρχική Σελίδα

16.04.2005
Ημερίδα Καθηγητών της Γερμανικής Γλώσσας στο GOETHE-Institut


Ημερίδα Καθηγητών της Γερμανικής Γλώσσας στο GOTHE-Institut

Σάββατο 16. Απριλίου 2005, 10.00-20.15
Κυριακή 17. Απριλίου 2005, 9.30-15.00

Πρόγραμμα

Samstag, 16.04.

10.00-13.00
1. Sitzung der Arbeitsgemeinschaft zum Primarunterricht

13.00-13.30 Mittagspause

13.30-14.45

Mitziviri / Vavatzanidi
FIT IN DEUTSCH: Meilensteine für Kinder vor dem Zertifikat

Seiffert
Deutsch verstehen
und Strukturen verstehen - rezeptive Fertigkeiten in Berliner Platz

Schneider
Mega 3
DaF für Jugendliche

S. Xanthos
Übungstypologie:
handlungsorientierter Deutschunt. i. d. Primarstufe
Deutschmobil neu 1, 2, 3
Grammenou
Hörverstehen in der Mittelstufe

Poumbouris
Einfache deutsche Gedichte im FU - Eine bilinguale Präsentation


15.00-16.00

Kerner / Georgiakaki
Planet - Das neue Lehrwerk für Jugendliche

Näfken
Über FIT1 und FIT2
zum Zertifikat

Ehlers
Storyline

Klett
Wir - Grundkurs Deutsch für junge Lerner

Schneider
Früher Fremdsprachenunterricht mit
Bärenspaß

Karamountzou
Dekodieren authentischer Hörtexte in der Mittelstufe

16.00-18.00
Vollversammlung DLV

18.00-19.30

Gil Braojos
Ist der Grammatikunterricht wirklich für die Katz?

Schwalb
Der neue em-Hauptkurs
für die Mittelstufe

Ehlers
Storyline

Knacke
Deutschunterricht mit Erwachsenen am Beispiel von Passwort Deutsch NEU

Seiffert
Mausklick, Link und drag & drop - CD-ROM und Internetkomponenten von geni@l

Vollversammlung
ΠΕΚΑΓΕΔΕ

Grammenou
Handlungsorientierter Unterricht mit Kindern

19.45-20.15

Schäffer
Neues aus dem DaF-Netzwerk - Ideen für Unterricht und Fortbildung frei Haus
Barcoura
Mini Readers für Maxi-Lesespaß

Antoniadou
Präpositionen

Chardaloupa
Endlich nächste Stunde Deutsch

Sonntag, 17.04.


9.30-11.00

Köster
Fragestd. zu Prüf. für Frontistirien-besitzer

Werner
Berufsbezogen Fremdsprachen lernen mit
Studio d

Knacke
Wortschatzarbeit

Sommerer
„Der Auftrag“: Textbuch und Hörspiel
Kerner
Delphin - das Deutschlehrwerk mit System für die Grundstufe

Georgiakaki
Με το der, die, das στο Δημοτικό σχολείο

Dittrich/Koukidis
Zertifikat kompakt

11.00-11.30 Kaffeepause


11.30-12.30

Knacke
Deutschunterricht mit fortgeschrittenen Jugendlichen am Beispiel von Deutsch mit Grips

Buscha
Das Mittelstufenbuch DaF

Dragomeni
Tor für Deutschland

Petrowa
Die Sprechbox Mündlicher Ausdruck in der Grundstufe

Seiffert
Textsorten und Leseverstehens-strategien in geni@l

DLV
Treffen der regionalen Kontaktpersonen

12.30-13.30

Podiumsgespräch zum frühen Fremdsprachenlernen

13.45-15.00

Georgiakaki
Wie bereite ich meine Schüler auf die neuen Sprach-prüfungen FIT IN DEUTSCH 1 und 2 vor?

Koukidis
Das DVD-Zeitalter für den Deutschunterricht mit Anfängern ist angebrochen! Die Videoserie Treffpunkt Berlin

Gil Braojos
Mit Optimal optimal zur Prüfung!

Grammenou
MA mit PingPong neu

Barcoura
WS-Arbeit mit Kindern

Poumbouris
Wilhelm Müller: Winterreise Χειµωνιάτικο ταξίδι

voraussichtlich
15.00 Ende der Tagung